Your Future is Secure in God’s Hands | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 10 Livestream

Your Future is Secure in God’s Hands | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 10 Livestream

Life’s challenges may shake us, pero mayroon tayong Panginoon na maaari nating kapitan sa oras ng pagsubok. Siya rin ang matibay nating sandigan na maari nating maging kublihan sa panahon na tayo ay nanghihina. Kaya huwag kang susuko, hindi ka Niya iiwan. Your future is secure in God’s hands!

Be the first to review “Your Future is Secure in God’s Hands | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 10 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.