Your Future is Secure in God’s Hands | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 8 Livestream

Your Future is Secure in God’s Hands | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 8 Livestream

Kung nangangamba ka para sa iyong kinabukasan dahil sa kahirapan at iba pang problema, alalahanin mo ang mga pangako at magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Our future is secure in God’s hands kaya’t makasisiguro kang magiging matagumpay ito. Huwag kang mawalan ng pag-asa!

Be the first to review “Your Future is Secure in God’s Hands | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 8 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.