You Are Safe in God’s Love | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 9 Livestream

You Are Safe in God’s Love | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 9 Livestream

Hindi natin maiiwasan na mapuno ng takot at pangamba sa tuwing may pinagdaraanan tayong hindi natin inaasahan. Mabuti na lamang at mayroon tayong Diyos na maaari nating takbuhan. Ang Kaniyang pag-ibig at pag-iingat ay lagi nating maaasahan.

Be the first to review “You Are Safe in God’s Love | #KapitLangGodIsLove LIVE TV Special Day 9 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.