Walang Imposible sa Diyos | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 6 Livestream

Walang Imposible sa Diyos | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 6 Livestream

Napupuno ka ba ng takot at pangamba dahil sa problema na iyong dinadala? Huwag kang mawalan ng pag-asa! Kasama mo ang Diyos and He can turn your situation around. Walang imposible sa Kaniya.

Be the first to review “Walang Imposible sa Diyos | #BetterTogetherInHope LIVE TV Special Day 6 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.