Trusting in God Results to Blessings | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 6 Livestream

Trusting in God Results to Blessings | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 6 Livestream

Kahit gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan, patuloy ka lamang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Hindi Niya binibigo ang mga taong nananamplataya sa Kaniya. Huwag kang susuko dahil may pagpapalang naghihintay sa ‘yo.

Be the first to review “Trusting in God Results to Blessings | #BlessingsIMineMoNa LIVE TV Special Day 6 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.