Tired and Stressed? Find Rest in God | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 7 Livestream

Tired and Stressed? Find Rest in God | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 7 Livestream

Parang pasan mo ba ang mundo dahil sa bigat ng iyong mga problema? Nawawalan ka na rin ba ng pag-asang makakaahon ka pa sa kahirapan? Gaano man katindi ang pagsubok na iyong pinagdaraanan, alalahanin mo na mayroon kang kakampi sa laban ng buhay. Nariyan ang Diyos upang tulungan at samahan ka. Learn from Him and receive power, strength, and rest.

Be the first to review “Tired and Stressed? Find Rest in God | #KapitLangGodIsFaithful LIVE TV Special Day 7 Livestream”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.