The 700 Club Full Episode: Learn How to Let Go and Let God

The 700 Club Full Episode: Learn How to Let Go and Let God

Sa tuwing nagkakaroon tayo ng hindi magandang karanasan sa buhay, ang una nating naiisip ay ang gumanti. Minsan na rin nating tinangka na ilagay sa mga kamay natin ang mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay ng mga taong nakasakit sa atin. But you know what, you really must pray in times like these and lift it all up to the Lord. Learn how to let go and put your trust in Him dahil Siya na ang bahala sa ‘yo.

Be the first to review “The 700 Club Full Episode: Learn How to Let Go and Let God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.