The 700 Club Asia Fulle Episode: Si Hesus ang Daan sa Matuwid na Landas

The 700 Club Asia Fulle Episode: Si Hesus ang Daan sa Matuwid na Landas

Kung pakiramdam mo na ikaw ay naliligaw na ng landas sa dami ng iyong mga pagkakamali at mahihirap na pinagdaraanan sa buhay, ang Panginoon ay palaging nariyan upang ikaw ay tulungan at iligtas. Hayaan mong Siya ang magturo sa iyo pabalik sa tuwid na matuwid na landas.

Be the first to review “The 700 Club Asia Fulle Episode: Si Hesus ang Daan sa Matuwid na Landas”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.