The 700 Club Asia Full Episode: You Can Experience God’s Great Reward 

The 700 Club Asia Full Episode: You Can Experience God’s Great Reward 

Kahit gaano a kabigat ang problemang iyong pinagdaraanan, kumapit ka lang sa pangako ng Diyos. Huwag kang susuko sa buhay dahil may gantimpala ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon. Mapagtatagumpayan mo ang pagsubok na ito sa tulong Niya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Can Experience God’s Great Reward ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.