The 700 Club Asia Full Episode: You Are Loved

The 700 Club Asia Full Episode: You Are Loved

Nasaktan ka na ba o naloko? Hayaan mong tulungan at palayain ka ng Panginoon mula sa sakit at kalungkutan na nararamdaman mo. Huwag mong isipin na walang nagmamahal sa ‘yo. You are loved by God, and you are precious in His eyes.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: You Are Loved”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.