The 700 Club Asia Full Episode: We Are Rescued by God’s Grace

The 700 Club Asia Full Episode: We Are Rescued by God’s Grace

Hindi pa huli ang lahat upang makapagsimula muli. Laging nariyan ang grasya at biyaya ng Diyos upang linisin tayo mula sa ating mga kasalanan. Huwag kang mahiya na lumapit kay Hesus. Tanggap ka Niya ano man ang iyong nakaraan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: We Are Rescued by God’s Grace”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.