The 700 Club Asia Full Episode: Walang Imposible sa Diyos

The 700 Club Asia Full Episode: Walang Imposible sa Diyos

Walang hindi kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Lagi Siyang may solusyon, ano mang pagsubok ang iyong kaharapin at sa iyong patuloy na pagtitiwala sa Kaniya, mas lalo mong makikita na kailanman ay hindi ka Niya bibiguin. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Walang imposible sa Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Walang Imposible sa Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.