The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makalaya sa Kahirapan

The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makalaya sa Kahirapan

Kaya kang palayain ng Diyos mula sa kahirapan. Mahirap man ang pinagdaraanan mo ngayon, pero makakaasa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya Niyang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Receive your freedom today!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makalaya sa Kahirapan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.