The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makalaya sa Galit

The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makalaya sa Galit

Nahihirapan ka bang magpatawad lalo na sa mga nakasakit iyo nang matindi? Gaano man kabigat ang iyong dinadala, ang Diyos ay handa kang tulungan na makalaya sa galit. Hayaan mong turuan ka Niyang palitan ng pagmamahal ang galit na nasa puso mo. Ilapit mo lamang sa Diyos ang iyong mga dalahin.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Makalaya sa Galit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.