The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Maabot ang Tagumpay

The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Maabot ang Tagumpay

Lagi na lang bang bigo ang mga plano mo sa buhay? Nawawalan ka na ba ng pag-asa na maaabot mo pa ang mga pangarap mo? Huwag kang susuko! May magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Hayaan mo Siyang kumilos. Ibigay mo ang iyong buong tiwala sa Kaniya. Tutulungan ka ng Diyos na maabot mo ang tagumpay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Tutulungan ka ng Diyos na Maabot ang Tagumpay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.