The 700 Club Asia Full Episode: Trusting God’s Goodness amid Life’s Trials

The 700 Club Asia Full Episode: Trusting God’s Goodness amid Life’s Trials

Sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, nariyan palagi ang Diyos upang tulungan ka. Kaya Niyang ipakita ang Kaniyang kabutihan sa kahit anong sitwasyon. Magtiwala ka lamang sa Panginoon dahil hindi ka Niya pababayaan kailanman.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Trusting God’s Goodness amid Life’s Trials”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.