The 700 Club Asia Full Episode: Trust in the Lord for Your Breakthrough

The 700 Club Asia Full Episode: Trust in the Lord for Your Breakthrough

Hindi man maayos ang sitwasyon mo ngayon, patuloy kang magtiwala kay God dahil hindi ka Niya bibiguin. Kaya Niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo, at handa Siyang tulungan ka sa lahat ng oras. Trust Him for your breakthrough!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Trust in the Lord for Your Breakthrough”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.