The 700 Club Asia Full Episode: True Hope Can be Found in the Lord

The 700 Club Asia Full Episode: True Hope Can be Found in the Lord

Kanino ka lalapit sa gitna ng kawalan ng pag-asa? Ang Diyos ay handang tumulong sa ‘yo. Ano man ang iyong pinagdaanan, kaya ka Niyang bigyan ng bagong simula. Walang imposible sa Diyos. Laging may bagong pag-asa sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: True Hope Can be Found in the Lord”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.