The 700 Club Asia Full Episode: Thank You, Lord!

The 700 Club Asia Full Episode: Thank You, Lord!

Maraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. At madalas, mahirap bilangin kung ilang beses na Niya tayong tinulungan sa mga pagsubok na ating naranasan. Ang maganda pa rito ay hindi Siya magsasawang tulungan tayo upang patuloy nating ma experience ang kabutihan Niya sa araw-araw.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Thank You, Lord!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.