The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Tagapagligtas

The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Tagapagligtas

Nais mo bang makalaya mula sa masamang gawain? Naghahanap ka ba ng tutulong sa ‘yo upang magkaroon ng bagong simula? Si Hesus ang sagot sa iyong pangangailangan. Siya ang iyong tagapagligtas at tutulong sa ‘yo na makapagsimula muli sa kabila ng iyong nakaraan. Lumapit ka lamang sa Kaniya at isuko ang iyong buhay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Si Hesus ang Iyong Tagapagligtas”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.