The 700 Club Asia Full Episode: Sa Diyos Mo Matatagpuan ang Tunay na Kalinga

The 700 Club Asia Full Episode: Sa Diyos Mo Matatagpuan ang Tunay na Kalinga

Pilit mo bang hinahanap ang pagmamahal at kalinga sa ibang tao? Mayroong Diyos na kayang iparanas sa ‘yo ang pag-ibig na iyong inaasam. Pag-ibig na hindi nagbabago at iingatan ka sa lahat ng oras. Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Sa Kaniya mo lamang matatagpuan ang tunay na kalinga.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Sa Diyos Mo Matatagpuan ang Tunay na Kalinga”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.