The 700 Club Asia Full Episode: Rejoice in the Lord

The 700 Club Asia Full Episode: Rejoice in the Lord

Mahirap man makita ang pag-asa sa gitna ng mga pagsubok, patuloy ka lang magtiwala at magpasalamat sa Panginoon. May maganda Siyang plano para sa ‘yo at hindi ka Niya iiwan sa ano mang laban ng buhay. May kasiyahan sa piling ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Rejoice in the Lord”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.