The 700 Club Asia Full Episode: Put Your Trust in God’s Plan

The 700 Club Asia Full Episode: Put Your Trust in God’s Plan

Alam mo ba na mayroong magandang kinabukasan na naghihintay sa ‘yo? Oo, kapatid. At madi-discover mo ito sa panahong magtiwala ka nang buo sa Panginoon. Kaya Niyang iparanas sa iyo ang maayos na buhay nang higit pa sa iyong naiisip. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tapat si Hesus sa Kaniyang salita.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Put Your Trust in God’s Plan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.