The 700 Club Asia Full Episode: Pinili ka ni Hesus

The 700 Club Asia Full Episode: Pinili ka ni Hesus

Lumaki ka bang walang kinikilalang magulang? Naghahanap ka ba ng aruga mula sa isang ama at ina? Si Hesus ang kayang magparanas sa ‘yo ng pag-ibig na iyong hinahanap. Hindi mo man naranasan ang pag-aaruga ng isang magulang, handa naman itong punan ng ating Panginoon. At ano man ang iyong nakaraan, tanggap ka Niya at yayakapin ng Kaniyang wagas na pag-ibig.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Pinili ka ni Hesus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.