The 700 Club Asia Full Episode: Pinagpala ka ng Diyos

The 700 Club Asia Full Episode: Pinagpala ka ng Diyos

Katulad ng sinabi sa kanta ng isang kilalang Christian band, “So blessed I can’t contain it. So much, I’ve got to give it away.” Ganyan din ang pagpapalang nais iparanas sa iyo ng Panginoon. Nais Niya ang buhay na masagana at mapayapa para sa iyo. Handa ka na bang pagkatiwalaan Siyang lubos sa buhay mo?

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Pinagpala ka ng Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.