The 700 Club Asia Full Episode: Our God is a Promise Keeper

The 700 Club Asia Full Episode: Our God is a Promise Keeper

Hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga panalangin mo. Nakikita Niya ang iyong puso at sitwasyon kaya’t huwag kang mawalan ng pag-asa. Patuloy ka lang kumapit sa Kaniya. Tapat si Hesus sa Kaniyang mga pangako, kapatid. Hindi ka Niya bibiguin.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Our God is a Promise Keeper”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.