The 700 Club Asia Full Episode: Only God Can Fulfill Your Needs

The 700 Club Asia Full Episode: Only God Can Fulfill Your Needs

Ang tunay na kasiyahan ay hindi mo kailanman matatagpuan sa tao. Tanging si Hesus lamang ang sagot sa iyong pangangailangan. Kaya Niyang punan ang kakulangan sa iyong buhay at punuuin ito ng pagmamahal at kapayapaan na nagmumula sa Kaniya. Sa kaniya tunay na wala ka nang hahanapin pa sapagkat Siya ay sapat na.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Only God Can Fulfill Your Needs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.