The 700 Club Asia Full Episode: May Silbi ka sa Paningin ng Diyos

The 700 Club Asia Full Episode: May Silbi ka sa Paningin ng Diyos

Pakiramdam mo ba na tila wala nang silbi ang iyong buhay? Napapagod ka na ba sa problemang iyong dinadala? Ano mang sitwasyon mo ngayon, nakikita ka ng Diyos. May mabuti Siyang plano para sa iyo dahil mahalaga ka sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: May Silbi ka sa Paningin ng Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.