The 700 Club Asia Full Episode: May Kalayaan sa Panginoon

The 700 Club Asia Full Episode: May Kalayaan sa Panginoon

Hawak ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Kaya’t bilang anak Niya, puwede nating ibigay sa Kaniya lahat ng bigat na dinadala natin. Nais ng Diyos na palayain tayo sa ano mang hindi magandang karanasan sa ating buhay. To know more about Him, watch this episode of The 700 Club Asia, Friday, April 14, 9 PM on our YouTube channel and midnight on GMA.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: May Kalayaan sa Panginoon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.