The 700 Club Asia Full Episode: May God’s Peace be With You

The 700 Club Asia Full Episode: May God’s Peace be With You

Isa sa mga pangako ng Diyos sa Kaniyang mga anak ay ang kapayapaan na nagmumula sa Kaniya. Kaya kung dumaraan ka ngayon sa matinding pagsubok, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos at bibigyan ng kapayapaan upang malampasan ang bawat problema. Hindi ka Niya pababayaan. Makakasa ka sa Panginoon sa lahat ng oras.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: May God’s Peace be With You”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.