The 700 Club Asia Full Episode: May Diyos na Higit na Nagmamahal Sa ‘Yo

The 700 Club Asia Full Episode: May Diyos na Higit na Nagmamahal Sa ‘Yo

Pakiramdam mo ba ay wala nang nagmamahal sa ‘yo? Nais mo na bang tapusin ang iyong buhay para lamang takasan ang mga problema? Kapatid, mayroong Diyos na higit na nagmamahal sa ‘yo. Talikuran ka man ng tao sa paligid mo pero si Hesus ay laging nariyan upang yakapin ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ka iiwan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: May Diyos na Higit na Nagmamahal Sa ‘Yo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.