The 700 Club Asia Full Episode: Makakaasa ka sa Diyos

The 700 Club Asia Full Episode: Makakaasa ka sa Diyos

Kung nangangailangan ka ng tulong mula sa isang ama, makakaasa ka sa Diyos! Puwede mo Siyang lapitan sa oras ng pangangailangan dahil handa Siyang sumaklolo sa iyo sa lahat ng oras. Huwag kang mahiya na lumapit sa Panginoon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Makakaasa ka sa Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.