The 700 Club Asia Full Episode: Love from God Can Conquer All

The 700 Club Asia Full Episode: Love from God Can Conquer All

Posible ba na manaig pa rin ang pag-ibig kahit na nahaharap ka sa matinding pagsubok? Kung nahihirapan ka na ipakita ang pagmamahal sa iba sa gitna ng problema, si Hesus ang sagot sa iyong pangangailangan. Kaya Niyang punuuin ng pagmamahal ang iyong puso at gawing masaya ang iyong buhay. Hayaan mo lamang na Siya na maghari sa ‘yo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Love from God Can Conquer All”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.