The 700 Club Asia Full Episode: Let God Restore Your Relationships

The 700 Club Asia Full Episode: Let God Restore Your Relationships

Let God restore your relationships. Kaya ka Niyang tulungang patawarin ang mga taong nakasakit sa ‘yo. Hindi hahayaan ng Diyos na malugmok ka sa sakit ng nakaraan. Ilapit mo lang ito sa Panginoon dahil handa Siyang tulungan ka na maiayos ang nasira mong relasyon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Let God Restore Your Relationships”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.