The 700 Club Asia Full Episode: Keep Going, God is Moving

The 700 Club Asia Full Episode: Keep Going, God is Moving

Ano man ang mga pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon, don’t give up. Kasama mo ang Diyos at handa Siyang tulungan ka na malampasan ang nararanasan mong hirap ngayon. Just come to God and surrender everything to Him.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Keep Going, God is Moving”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.