The 700 Club Asia Full Episode: Kay Hesus ka Lang Umasa

The 700 Club Asia Full Episode: Kay Hesus ka Lang Umasa

Hindi binibigo ng Diyos ang mga taong sa Kaniya ay nagtitiwala. Kaya kung may pinagdadaanan ka man ngayon sa buhay, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Tutulungan ka Niya na malampasan ang mga pagsubok sa buhay mo basta’t magtiwala ka lamang sa Kaniya. Hindi ka iiwan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Kay Hesus ka Lang Umasa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.