The 700 Club Asia Full episode: Kasama Natin Ang Diyos

The 700 Club Asia Full episode: Kasama Natin Ang Diyos

Nawalan ka ba ng trabaho? O ‘di kaya naman ay dumaraan sa matinding sakit? Sunod-sunod man na problema ang iyong kinakaharap, lagi kang makakaasa na kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras. Nakikita ng Panginoon ang iyong sitwasyon at alam Niya kung paano ka matutulungan. Lumapit ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full episode: Kasama Natin Ang Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.