The 700 Club Asia Full Episode: Kasama Mo Ang Diyos sa Pagharap sa Hamon ng Buhay 

The 700 Club Asia Full Episode: Kasama Mo Ang Diyos sa Pagharap sa Hamon ng Buhay 

Huwag kang matakot sa tuwing dumaraan ka sa matitinding pagsubok. Kakampi mo ang Diyos at gagabayan ka Niya upang malampasan mo ang bawat problema na iyong kakaharapin. Manatili ka lang at manampalataya sa Panginoon. Kasama mo Siya sa pagharap sa mga hamon ng buhay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Kasama Mo Ang Diyos sa Pagharap sa Hamon ng Buhay ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.