The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is the Answer

The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is the Answer

Alam mo ba na may nais tumulong sa ‘yo na masagot ang lahat ng iyong katanungan sa buhay? Siya ay si Hesus. Ano mang problema at tanong mo sa buhay ay kaya Niyang bigyan ng solusyon. Lumapit ka lamang sa Kaniya dahil lagi Siyang handang tumugon sa iyo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is the Answer”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.