The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our Greatest Lover

The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our Greatest Lover

Hinding-hindi magsasawa ang Panginoon na iparamdam sa ‘yo kung gaano ka Niya kamahal. Lagi ka Niyang naaalala, at alam Niya kung ano ang iyong kailangan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our Greatest Lover”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.