The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our Firm Foundation

The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our Firm Foundation

Sa mga panahon na pilit kang tinutumba ng mga problema, ialay mo lamang ang iyong buhay kay Hesus at gawin Siyang pundasyon ng iyong buhay. Palalakasin ka Niya sa araw-araw at bibigyan ng kakayanan na malampasan ang bawat pagsubok na iyong haharapin.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our Firm Foundation”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.