The 700 Club Asia Full Episode: Ipagtatanggol ka ni Hesus

The 700 Club Asia Full Episode: Ipagtatanggol ka ni Hesus

Mayroon bang poot sa iyong puso dahil sa iyong naging karanasan? Hindi pagganti ang solusyon upang makalaya sa galit, kapatid. Hayaan mong si Hesus ang magtanggol sa ‘yo. Nakikita Niya ang iyong sitwasyon. At sa pagtiwala mo ng iyong buhay sa Kaniya, hayaan mong alisin Niya ang galit sa iyong puso at hilingin mong palitan Niya ito ng pagmamahal na nagmumula sa Kaniya. Hindi Niya nais na makulong ka sa iyong poot sapagkat mahal ka ng Panginoon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Ipagtatanggol ka ni Hesus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.