The 700 Club Asia Full Episode: In God, We Can Experience Victory in Life

The 700 Club Asia Full Episode: In God, We Can Experience Victory in Life

Alam mo ba na sa kabila ng iyong mapait na nakaraan, puwede mo pa ring maranasan ang maayos na buhay? Oo, kapatid. Sa oras na hayaan mo ang Panginoon na samahan ka sa bawat pagkakataon ng iyong buhay, mas lalo mong makikita kung gaano ka Niya kamahal. Tutulungan ka Niyang muling makabangon at mapagtagumpayan ang mga kinakaharap mo sa buhay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: In God, We Can Experience Victory in Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.