The 700 Club Asia Full Episode: How God’s Presence Makes a Big Difference

The 700 Club Asia Full Episode: How God’s Presence Makes a Big Difference

Sa pagkakaroon ng kabi-kabilang problema, we tend to feel lost and confused na para bang hindi natin alam ang direksyon ng buhay natin. Pero alam mo bang sa gitna ng kadiliman, the Lord will always light your path and lead the way? You just have to start seeking His presence para sa turning point ng buhay mo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: How God’s Presence Makes a Big Difference”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.