The 700 Club Asia Full Episode: God’s Goodness Never Ends 

The 700 Club Asia Full Episode: God’s Goodness Never Ends 

Ang kabutihan ng Diyos ay walang pinipiling panahon. Maaari mo itong maranasan sa lahat ng oras. Kaya kung humaharap ka ngayon sa matinding pagsubok, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos at hindi pababayaan kailanman.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God’s Goodness Never Ends ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.