The 700 Club Asia Full Episode: God’s Comfort is Always Present

The 700 Club Asia Full Episode: God’s Comfort is Always Present

Walang lungkot ang hindi kayang pagaanin ng Diyos. He is always present in times of need and ready to give you, His peace. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya ka Niyang bigyan ng panibagong simula. Magtiwala ka lang!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God’s Comfort is Always Present”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.