The 700 Club Asia Full Episode: God Will Save You from Deception

The 700 Club Asia Full Episode: God Will Save You from Deception

Maging handa ka sa anumang pagsubok na maaari mong harapin. Ang kaaway ay laging nakabantay upang sirain ang iyong buhay. Ngunit, sabi sa salita ng Diyos na ‘wag kang matakot dahil kaya kang ipagtanggol ng Panginoon at bigyan ng maayos na buhay. Patuloy kang mamuhay sa katotohanang mahal ka ng Diyos at hindi ka Niya iiwan kailanman.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Will Save You from Deception”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.