The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Carry Your Burdens

The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Carry Your Burdens

Sobra na ba ang bigat ng problema na iyong dinadala? Huwag kang susuko! Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Puwede mong ilapit sa Kaniya ang iyong pinagdaraanan. Trust God for He will help you carry your burdens.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Carry Your Burdens”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.