The 700 Club Asia Full Episode: God Will Accept You Despite Your Past

The 700 Club Asia Full Episode: God Will Accept You Despite Your Past

Marumi na ba ang tingin mo sa iyong sarili dahil sa mga nagawa mong kasalanan? Para bang wala nang kuwenta ang iyong buhay dahil sa masalimuot mong nakaraan? Ganyan man ang tingin mo sa iyong sarili, alam mo ba na may Diyos na tanggap ka pa rin sa kabila ng iyong mga ginawa? Kaya ka Niyang iahon mula sa kasalanan na pilit kang hinihila pababa. And yes, God will still accept you despite your past.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Will Accept You Despite Your Past”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.