The 700 Club Asia Full Episode: God Sees Your True Value

The 700 Club Asia Full Episode: God Sees Your True Value

Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong nakaraan. Gaano man ito kadilim ay tanggap ka Niya. Mahalaga ka sa Kaniyang paningin at kayang bigyan ng panibagong simula. Mahal ka ni Hesus. Yayakapin ka Niya kahit na sino ka pa.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Sees Your True Value”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.